Juridische dienstverlening - in heldere en begrijpelijke taal.

U wordt bijgestaan door een betrokken en zeer gedreven advocaat met een groot sociaal hart.

Aslan Advocatenkantoor

is een advocatenkantoor waar u terecht kunt voor uw problemen dan wel kwesties op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Bij ons bent u verzekerd van een kwalitatief goede juridische dienstverlening, in heldere en begrijpelijke taal. U wordt bijgestaan door een betrokken en zeer gedreven advocaat met een groot sociaal hart.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

0570 – 768 286

Advocaat

Mr. K. Aslan heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Tot zijn cliënten behoren zowel werknemers (en verzekerden) als werkgevers.

Bent u op zoek naar een advocaat die zich volledig inzet voor uw belangen en die er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen? Dan bent u bij mr. K. Aslan aan het juiste adres. Persoonlijk contact met de cliënt vindt hij erg belangrijk om precies te achterhalen wat zijn cliënt wil. Van cliënten krijgt mr. K. Aslan vaak te horen dat hij zeer betrokken en toegankelijk is.

Mr. K. Aslan is in 2011 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Reeds sinds de beginjaren van zijn studie is hij actief in de juridische praktijk. In het kader van zijn studie heeft mr. K. Aslan stagegelopen bij een gerenommeerd advocatenkantoor te Nijmegen. Tevens heeft hij naast zijn studie op vrijwillige basis juridische werkzaamheden verricht bij diverse non-profitorganisaties.

Na het afronden van zijn studie is mr. K. Aslan gaan werken bij een advocatenkantoor in Hengelo (Overijssel) en vervolgens bij een advocatenkantoor in Den Haag. Bij deze kantoren heeft hij in meerdere rechtsgebieden (proces)ervaring opgedaan.

Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben binnen de juridische wereld is mr. K. Aslan in september 2019 voor zichzelf begonnen onder de naam Aslan Advocatenkantoor. Hij heet u graag welkom op zijn kantoor.

K. Aslan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. K. Aslan verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. K. Aslan is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten

Tarieven

K. Aslan behandelt (ook) zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Dit betekent dat u, indien u een inkomen en/of vermogen hebt onder een vastgestelde financiële grens, de mogelijkheid heeft om een deel van uw advocaatkosten vergoed te krijgen door de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). Het is niet zo dat de overheid alle kosten vergoedt. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en/of vermogen betaalt u een eigen bijdrage. Degenen die een bijstandsuitkering ontvangen of een inkomen hebben op of onder bijstandsniveau, kunnen onder de door de gemeente gestelde voorwaarden de eigen bijdrage vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Meer informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdragen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u inkomsten en/of vermogen heeft die boven de vastgestelde financiële grens uitkomen en u daarom niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u een in overleg met mr. K. Aslan te bepalen (redelijk) uurtarief. Ook het afspreken van een vaste prijs behoort tot de mogelijkheden.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten waar de van belang zijnde juridische kwestie onder valt, is het wellicht mogelijk daar een beroep op te doen voor de advocaatkosten. U heeft dan het recht op rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze (de vrije advocaatkeuze). U bent dus niet verplicht te kiezen voor een juridisch medewerker of advocaat van de rechtsbijstandverzekeraar. Mr. K. Aslan zal de eventuele mogelijkheid van een beroep op de rechtsbijstandsverzekering in het eerste gesprek met u bespreken.

Voor werkgevers die zich tot mr. K. Aslan wenden geldt dat zij een uurtarief betalen. Dit is uiteraard een scherp tarief.

Rechtsgebieden

Aslan Advocatenkantoor is actief in de rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Hierbij kunt u denken aan:

 • het beoordelen van een (concept) vaststellingsovereenkomst dan wel beëindigingsovereenkomst en u daarover van advies voorzien.

Indien u dat wenst, kan mr. K. Aslan u (als werknemer zijnde) ook bijstaan in de onderhandelingen met uw werkgever over de voorwaarden waaronder het dienstverband (eventueel) wordt beëindigd.

 • het vorderen van achterstallig loon
 • het begeleiden en adviseren gedurende het re-integratietraject bij ziekte
 • het adviseren en bijstaan in ontslagprocedures bij het UWV en de kantonrechter

Sociale zekerheidsrecht

Bezwaar, beroep en hoger beroep tegen beslissingen die de volgende uitkeringen betreffen:

 • Ziektewet-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WAO-uitkering
 • WW-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Bijstandsuitkering
 • AIO-aanvulling
 • Nabestaandenuitkering

Aslan Advocatenkantoor heeft ook de ruime kennis en ervaring om u bij te kunnen staan in procedures die betrekking hebben op een Wmo-indicatie of Wlz-indicatie.

Contact

0570 – 768 286
0570 – 234 076
info@aslanadvocatenkantoor.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag tot en met vrijdag 09:00 – 17:00 uur

ADRES

Geert Grootestraat 1,  7411 GS Deventer

Contactformulier

 

Verzenden

Route