Aslan Advocatenkantoor doet er alles aan om op deze website altijd de juiste en actuele informatie te tonen. Hoewel Aslan Advocatenkantoor met betrekking tot de totstandkoming van deze website en de hierop getoonde informatie zorgvuldigheid in acht neemt, staat Aslan Advocatenkantoor niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Aslan Advocatenkantoor sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie hierop. Dit geldt ook voor het niet goed functioneren van deze website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Aslan Advocatenkantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden of de informatie daarop.